DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

FORMY PŁATNOŚCI I SPOSÓB DOSTAWY ZAMÓWIENIA

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Sklep (zwanego także Sprzedawcą) zamówienia do realizacji.

2. Koszty dostawy zamówienia ponosi Klient, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu lub w trakcie realizacji zamówienia (po konsultacji z Klientem), wskaże inaczej.

3. W trakcie składania zamówienia na stronie www.natule.pl Klient może wybrać najodpowiedniejszy dla Niego rodzaj dostawy zamawianych produktów, spośród opcji zaproponowanych na stronie Sklepu w formularzu zamówienia.
W formularzu zamówienia podane są każdorazowo możliwe opcje dostawy wraz z kosztem dostawy.
Podana cena dostawy jest ceną brutto i zawiera podatek Vat.

4. Dostępne są następujące formy dostawy zamówionych produktów przy płatności przelewem na konto Sprzedawcy (przedpłata na konto):

– dostawa kurierska do drzwi Klienta, za pośrednictwem firmy DPD

– dostawa kurierska do drzwi Klienta, za pośrednictwem firmy Fedex

5. Finalizacji zamówienia dokonuje Klient, po wyświetleniu strony podsumowującej zamówienie i następnie po kliknięciu w formularzu zamówienia w przycisk „kupuję i płacę” .
W tym momencie zamówienie zostało złożone i przesłane automatycznie do Sklepu.
Klientowi wyświetla się na stronie Sklepu powiadomienie o złożeniu zamówienia wraz z instrukcją dotyczącą płatności za zamówienie.
Potwierdzenie złożenia zamówienia oraz instrukcja dokonania płatności wysyłane są także na adres mailowy Klienta podany podczas dokonywania zamówienia.
Złożone zamówienie pociąga za sobą obowiązek opłaceniaczas oczekiwania Sprzedawcy na wpłatę wynosi 5 dni.
Po tym czasie Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie i ponownie wystawić produkt do sprzedaży.

Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia – w całości lub w części. W takiej sytuacji, Klient proszony jest o wysłanie stosowanej wiadomości na adres: zamowienia@natule.pl lub poinformowanie Sprzedawcy telefonicznie na nr telefonu 798 166 859. Ułatwi to znacząco pracę Sklepu.
Sprzedawca wystawia Fakturę Vat, po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie na koncie Sprzedawcy, przed wysyłką produktów.

W sytuacji, gdy Klient chce zrezygnować z zamówienia, po dokonaniu wpłaty za zamówienie, uprasza się Klienta o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Sprzedawcy.
Jednocześnie informujemy, iż dokonanie wpłaty jest dla Sklepu równoznaczne z potwierdzeniem chęci zakupu Produktów z zamówienia.
W tej sytuacji Klient zobligowany jest do złożenia prośby o Odstąpienie od Umowy Sprzedaży – formularz odstąpienia od Umowy stanowi załącznik do Regulaminu Sklepu.


6.
Dostępne są następujące formy zapłaty za zamówienie:
A/ przedpłata na konto
(przelew bankowy na wskazane konto Sprzedawcy).
Przelewu należy dokonać na wskazane konto.
Po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie, Sprzedawca niezwłocznie przystępuje do realizacji zamówienia i wysyłki produktów.

Kwotę zamówienia należy przelać na konto Sprzedawcy:
NATULE Joanna Bednarz
PKO BP 22 1020 1055 0000 9602 0463 3063
w tytule podając numer zamówienia i opcjonalnie Imię i Nazwisko Klienta

B/ płatność przy odbiorze.
Płatności dokonuje się przy odbiorze paczki, płacąc kurierowi gotówką lub kartą.
Kwota zamówienia zostanie podana w posumowaniu zamówienia.
Podczas składania zamówienia należy zaznaczyć opcję „płatność przy odbiorze” i wybrać firmę kurierską (DPD lub Fedex) – klikając w przycisk z nazwą kuriera, umieszczony po lewej stronie formularza składania zamówienia na stronie.
Kwota dostawy w opcji „płatność przy odbiorze” obejmuje koszt dostawy paczki powiększony o koszt pobrania pieniędzy przez kuriera.

7. W razie ewentualnych braków czy innych problemów, które wynikną w trakcie realizacji zamówienia, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Klientem na podane przez Niego w formularzu Zamówienia dane i uzgodnić szczegóły realizacji zamówienia.


Dokładamy wszelkich starań, aby zamówienia realizować w jak najszybszym terminie i aby paczka dotarła do Klienta nieuszkodzona i kompletna. W tym celu korzystamy między innymi ze sprawdzonych usług firm kurierskich z dostawą bezpośrednio do drzwi Klienta.

8. Dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia i wysyłki produktów fizycznych (tj. imię i nazwisko odbiorcy zamówienia, adres, adres e-mail i numer telefonu) przekazywane są firmie kurierskiej w celu realizacji dostawy zamówienia. Klient dokonując zakupu produktów fizycznych na stronie Sklepu wyraża jednocześnie zgodę na przekazanie podanych w formularzu zamówienia danych osobowych wybranej firmie kurierskiej, jedynie w celu dostawy zamówienia Klienta.

9. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do maksymalnie 2 dni roboczych dla wysyłki kurierskiej (nie licząc czasu dostawy przez Kuriera), licząc od chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.

10
. Zamówienia złożone w terminie od piątku po godz. 10-tej do niedzieli traktowane są jak złożone w poniedziałek następujący po danym weekendzie.

11. Realizacja zamówienia obejmuje skompletowanie, spakowanie i nadanie wysyłki (wyjście przesyłki z siedziby Sprzedawcy). Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy przesyłki przez kuriera (zazwyczaj 1-2 dni robocze).

12. Termin płatności za zamówienie wynosi 5 dni. Po tym czasie Sprzedawca ma prawo anulować nieopłacone zamówienie. Klient może poinformować Sprzedawcę przed upływem 5 dni od momentu złożenia zamówienia o ewentualnej zwłoce w płatności i poprosić o wydłużenie czasu oczekiwania na płatność. W takiej sytuacji Klient proszony jest o kontakt na adres: zamowienia@natule.pl .

13. Kurier dostarcza paczkę zwykle na drugi dzień roboczy od jej wysłania.
Kurier ma na dostawę paczki 48 godzin.
W przypadku nie zastania Odbiorcy paczki Kurier będzie podejmował próbę doręczenia paczki jeszcze raz.
Podanie numeru telefonu kontaktowego dla kuriera może przyśpieszyć, zwłaszcza w sytuacji niezastania Odbiorcy paczki, jej dostawę. Numer telefonu można podać podczas składania zamówienia w Sklepie (lub ewentualnie niezwłocznie po złożeniu zamówienia dosłać numer na adres Sklepu: zamowienia@natule.pl). Podanie numeru telefonu po fakcie nadania paczki uniemożliwia niestety przekazanie numeru kurierowi.

14. Klient, odbierając przesyłkę z Zamówieniem, winien sprawdzić stan przesyłki w obecności dostawcy (kuriera).
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zniszczenia lub naruszenia opakowania przesyłki należy w obecności przewoźnika/dostawcy sporządzić protokół szkody. Protokół szkody będzie podstawą do złożenia reklamacji przez Sklep u danego przewoźnika/dostawcy.
Dostarczenie protokołu szkody nie jest wymagane do złożenia reklamacji przez Klienta.

15. W przypadku Produktu Elektronicznego zakupionego na stronie Sklepu, dostawa Produktu następuję w terminie i w sposób ujęty w opisie Produktu, na adres mailowy Klienta (podany podczas dokonywania Zamówienia).

Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa wyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klientowi.
Produkt Elektroniczny wysyłany jest do Klienta po zaksięgowaniu wpłaty za zamówiony Produkt.
Jeśli wpłata następuje łącznie z zapłatą za Produkt fizyczny, dostawa produktu elektronicznego nie jest powiązana z dostawą produktów fizycznych i może nastąpić wcześniej.

16. Zasady odstąpienia od umowy, zwrotu produktów oraz pozostałe kwestie opisane są w Regulaminie Sklepu, który znajduje się w menu głównym i w menu stopki na stronie www.natule.pl oraz przedstawiany jest Klientowi podczas składania zamówienia.

Obserwuj NATULE w social media: